Werkwijze Verheggen Management

Verheggen Management en Consulting ambieert een integrale aanpak waarbij de belangen en doelstellingen van alle betrokkenen op een duidelijke wijze in beeld gebracht worden door te luisteren naar elkaar en waarbij gezocht wordt naar de grootste toegevoegde waarde. Ik denk positief, in kansen en oplossingen. Zoeken naar nieuwe mogelijkheden om iets wél voor elkaar te krijgen. De beste oplossing ligt vaak buiten het kader zelf, dat betekent omdenken door samenwerking.

Doelgericht en resultaatgericht te werk gaan met een hoog analytisch vermogen zorgt ervoor dat een concrete aanpak op basis van een duidelijk vertrekpunt en een inspirerende kijk op zaken tot stand komt. Samenwerking en duurzaamheid zijn sleutelwoorden zowel in de aanloop en voorbereiding als tijdens de uitvoering van het proces.

De visie, werkwijze en integere aanpak dragen ertoe bij dat onder meer overheid, gemeenten, woningcorporaties, bouwbedrijven en zorg- en onderwijsinstellingen een beroep op mij doen.

 

Vastgoed manager Leon Verheggen, ervaringsdeskundige, met passie voor ketensamenwerking, energietransitie en duurzaamheid!

NEEM CONTACT MET MIJ OP